Ulike tøyningsmetoder

Ulike tøyningsmetoder

Som terapeut må man være klar over de ulike metodene som muskelene kan overbevises til ny muskellengde.
Klikk på bildene for å forstørre!

Statisk strekk/passiv tøyning

Innebærer at man tøyer muskelen i ytterstilling for å holde muskelen i statisk strekk. Holder presset i 20-30 sekunder for så å hvile. Gjenta 3 ganger.

PNF (proprioseptiv nevromuskulær fasilitering)

Terapeuten strekker ut muskelen og pasienten spenner den statisk mot terapeutens motstand i 10 sekunder. Deretter slapper pasienten av og terapeuten strekker ut muskelen litt mer. Hold stille i 10 sekunder og gjenta 3 ganger.

INF (inhiberende nevromuskulær fasilitering)

Som PNF, men pasienten skal aktivere antagonisten til muskelen man tøyer ut isteden for å aktivisere selve muskelen.

Aktiv PNF

Som PNF, men pasienten strekker selv ut muskelen litt mer for hver gang.

Hvor ofte tøyer man?

2 ganger i uken gir stabil muskellengde. 3 ganger eller mer pr uke gir økning av lengden ppå muskelen. Bindevev beginner å dra seg sammen etter omtrent 72 timer eller ca. 3 døgn. Hyppig uttøyning er derfor nødvendig ved en såkalt viskoelastisk stivhet.

INF

Denne metoden er mest effektiv for å hinder den reflaksmedierende stivheten i muskelen.