Osteoporose / Beinskjørhet

Osteoporose / Beinskjørhet

Vekst og fornyelse av skjelettet

Oppbygningen av skjelettet gjøres av noe som heter osteoblaster (beindannende celler) Samtidig blir benvevet brutt ned av noe som heter Osteoclaster (beinnedbrytende celler) Osteoclastene er virksomme inni i marghulen og osteoblastene er virksomme på overflaten. Pga av dette blir marghulen større med årene og benet bygges på i tykkelse på utsiden.

Det skjer med andre ord en fornyelse av benvevet hele tiden og det er en balanse mellom aktiviteten som bygger opp og som bryter ned benvevet, Dette forholdet mellom celler påvirkes ved fysiske påvirkninger som benet utsettes for.

Columnna vertebralis

Ryggraden er delt inn i cervical, thoracal, lumbal, sacral og coccygeal regioner. Syv cervicale vertebrae danner nakken. Tolv thorakale vertebra danner øvre del av ryggen, som hver artikulerer med en eller flere ribben. Fem lumbale vertebrae danner nedre del av ryggen ( korsryggen ) og den femte artikulerer med sacrum, som igjen artikulerer med coccyx. Sacrum består av 4-5 sammenvokste vertebrae og coccyx består av 4-5 sammenvokste vertebra. Ryggraden består av til sammen 32-34 virvler.

Ryggradens kurvaturer

Vertebraene danner ikke en rett og rigid struktur. Sett fra lateralsiden viser ryggraden fire kurver:

  • cervical kurve / lordose
  • thorakal kurve / kyfose
  • lumbal kurve / lordose
  • sacral kurve / kyfose

Kurvenes funksjon er å dempe støt.

Skjelettet

Skjelettet består av 206 knokler og utgjør ca 20 % av kroppsvekten. Over halvparten av beinmassen består av uorganiske salter som stort sett er kalsiumfosfat. Et solid nettverk av kollagene fibre utgjør størsteparten av den resterende, organiske delen. Kollagene fibre gir benvevet bøye og strekkfasthet, mens kalsiumsaltene bidrar til stivhet og trykkfasthet. I leddene, hvor de fleste ben møtes , er brusk og fibrøst bindevev viktige bestanddeler.

Skjelettets mekaniske funksjoner er tredelt:

  • Det gir en solid ramme og hjelper til å støtte kroppen, det beskytter livsviktige organer.
  • Det fungerer som vektstenger og bidrar til bevegelse i samarbeid med skjelettmuskulaturen.

Foruten mekaniske oppgaver har skjelettet også andre funksjoner.

  • I benmargen produseres røde blodlegemer og skjelettet fungerer også som depot for uorganiske salter som kalsium.