Muskeltøyninger

Muskeltøyninger

Stretching som behandlingsmetode er verdifull sett ut fra mange aspekter. Stretching gir god effect på behandling av triggerpunkter. Man kan også få en reduksjon av antall

idrettsskader i form av mindre tendinitter og mindre smerter ved tøying. Stretching gir dessuten en forlengelse av muskelene med en økt bevegelighet i ledd som følge. Stretching utgjør derfor et verdifullt komplement til massasje og mykdelsbehandling.

Muskelstivhet og Muskelspenning

En muskel som er forkortet eller spent har to årsaker.

Muskelstivhet

Muskelstivhet er forårsaket av muskelens viskoelastiske kvaliteter, det vil si de uelastiske/passive strukturene i muskelen. Her inkluderes sener, bindevev,, fascia og bindevevsarr. Denne stivheten er forårsaket av ADL (activities of daily life) eller eventuelle traume. Dette leder til en forkortning av de passive strukturene, med en påfølgende kort og uelastisk muskel.

Muskelspenning

Muskelspenning er et resultat av flere ulike mekanismer. En av disse er selvsagt genetisk. De andre inkluderer først og fremst hyppigheten fra signalene fra CNS og muskelens indre miljø. Et stresset nervesystem, være seg redsel, sinne eller annet, øker signalhyppigheten fra hjernen til muskelen og vil dermed påvirke muskelspenningen. Muskelens indre miljø er også avgjørende for muskelspenningen. Mye melkesyre, forandret PH eller andre indre faktorer kan irritere muskelen og øke spenningen.

Disse to faktorene, muskelstivhet og muskelspenning, avgjør muskelens totale spenningsgrad og påvirker der igjennom bevegelsen i leddene den om slutter. Muskelstivheten/spenningen er alltid et resultat av disse to kombinert.

Noe av det viktigste i en behandling bør være å normalisere pasientens muskellengde, i forhold til det personen trenger i utførelsen av sin ADL. Her vil det selvsagt være forskjell på en som krever ekstrem bevegelse grunnet spesielle aktiviteter og en som har en smertetilstand.

Hvordan skiller man de ulike årsakene til muskelstivhet/spenning?

Hvilken factor som er årsaken er alltid en kombinasjon av anamnese og muskeltester. Dette skaper en oppfatning av personens psykiske tilstand og bevegelsesmønster.

Testene som egner seg best er, lengdetest av muskelen der man kjenner på såkalte end-feel. Et viskoelastisk problem vil føles som et mer markant stopp i sluttposisjon og vil kreve kraft for å fortsette bevegelsen, mens et refleksmediert problem vil oppleves mykt og elastisk. Begge end-feel vil ofte være kombinert med en kraftig strekkfølelse i respective muskel.

Viskoelastisk stivhet

Hvilke strukturer: Uelastiske strukturer som sener, fascia og bindevevsarr

Årsaker: Påvirkes av traume eller ADL

End-feel: Hardt, uelastisk

Behandling: Kraftig og hyppigere behandling indisert

Refleksmediert stivhet

Hvilke strukturer: Muskelens active strukturer

Årsaker: CNS – muskelens indre miljø (slaggprodukter, melkesyre osv.)

End-feel: Mykt elastisk

Behandling: Mykere behandling indisert. Gjerne daglig for å “overbevise” nervesystemet om korrekt muskellengde

Massasje i forbindelse med konkurranse

Ulike idretter krever ulikt spenningsnivå for at utøverne skal prestere optimalt.

Hver eneste idrettsutøver har en personlig grunnspenning. For enkelte personer er denne grunnspenningen høy og for andre er den lav. Den kan også variere for samme person i ulike typer idretter. Når den aktive kommer til en konkurranse, øker grunnspenningen betraktelig.

Den opphøyde grunnspenningen kan medføre en prestasjonsøkning for en person med lav grunnspenning og prestasjonsnedbrytende for en person med høy grunnspenning.

Muskelpenningen minker ved massasjebehandling. For idrettsutøvere som har behov for økt grunnspenning for å kunne prestere optimalt er det derfor en ulempe å få massasje i forbindelse med konkurranse. I idretter som krever lavt spenningsnivå eller idrettsutøvere som er overspente er det derimot positivt med massasje.

A – Person med lav grunnspenning (A1) forbedrer sin prestasjon med et stresstillegg (A2) ved konkurranse.

B – Person med høy grunnspenning (B1) forverres av stresstilligget (B2) ved konkurranse.

Person B bør få en lengre massasjebehandling før en konkurranse for å minske dette stresstillegget.