Massasjegrep

Massasjegrep

Det finnes mange forskjellige grep og teknikker innenfor massasje, men med en vanlig muskelmassasje er disse grepene vanlig:

  1. Strykninger
  2. Friksjoner
  3. Knadninger
  4. Kantinger
  5. Saksinger

I en vanlig massasje time bruker man alle disse teknikkene. Man starter med overfladiske grep, fortsetter med de dype teknikkene for så å avslutte med de overfladiske grepene igjen.

STRYKNINGER

Kan brukes som massasje alene, men brukes som regel i innledningen eller mellom forskjellige grep og avslutning på massasjebehandling. For å få en god effekt er det viktig med rolig og jevn rytme. Viktig og utføre teknikken med venestrømmen og mot hjertet. Dette gir mest effekt på den lymfatiske og venøse sirkulasjonen.


FRIKSJONER

Friksjonene skal utføres uten olje, ellers mister grepet sin effekt. Fingrenes vinkel skal være ca 30 grader, hvis man ønsker å påvirke bindevevet mellom hud og muskler. Skal man påvirke muskelen mer direkte, bør vinkelen være 60 grader. Massasjen utføres med små sirkelbevegelser med fingrene, så mye huden lar seg strekke. Ved generell massasje følger man vener og lymfekar mot hjertet. Med mer spesifikk behandling av en muskel, utfører man friksjoner vinkelrett mot fiberretningen for å splitte muskelfibrene fra hverandre. Friksjonene har mest effekt på den arterielle sirkulasjonen.

KNADNINGER

Dette grepet kan utføres på 2 måter:

  1. Man legger håndbaken vinkelrett over muskelfibrene og lager små sirkelbevegelser, så mye som huden lar seg strekke.
  2. Man “suger opp” muskelen mellom håndball og fingre, med så mye hudkontakt som mulig.

Hovedeffekten av knadninger, er tøyningen av muskelen. Denne tøyningen får muskelen til å slappe av, innaktivere triggerpunkter og tøye ut stramt bindevev.

KANTINGER

Ved kantinger brukes fingertuppene når man behandler store muskelgrupper, f.eks. M. Erector spinae. Kantinger starter ved muskelens kant. Med fingrene litt fra hverandre, skyver man muskelen fra seg, vekselvis med begge hender. Retningen er vinkelrett mot muskelfibrene fra muskelens utspring til feste, og tilbake. Etter noen ganger skifter man side og kanter fra den andre siden. Den hovedsaklige effekten av kantinger er tøyning av muskelen. Denne tøyningen får muskelen til å slappe av, inaktivere triggerpunkter og tøyer ut stramt bindevev i muskelen.

SAKSINGER

Når man masserer en stor muskel, f eks M. Erctor spinae, bruker man den ene håndens håndball og skyver muskelen fra seg fra den ene kanten på muskelen. Den andre håndens fingertupper trekker muskelen mot seg fra den andre kanten. Dette gjøre vekselvis med begge hendene, samtidig som man forflytter hendene fra muskelens feste til dens utspring. Dette for å tøye muskelen sideveis. Denne tøyningen får muskelen til å slappe av, inaktivere triggerpunkter, og tøye ut stramt bindevev i muskelen.