Fysioterapi

Fysioterapi - Pål

Utdannelse som fysioterapeut fra Nederland. Ferdig utdannet 2005. Jobbet med veiledning og opptrening av pasienter siden 2003.